ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อมูลสำคัญ โปรดอ่าน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้จะถูกบังคับใช้ทุกครั้งที่คุณซื้อสินค้าออนไลน์ โปรดอ่านข้อมูลเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนคุณทำการสั่งซื้อ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดจำหน่ายสินค้าของเรา

หากมีการทำรายการสั่งซื้อจะถือว่าคุณตกลงที่จะทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

คุณควรพิมพ์และเก็บสำเนาของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อเป็นการบันทึกของคุณ

ในข้อกำหนดเหล่านี้:

เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ของเราที่ www.jdsports.co.th

สินค้า หมายถึง สินค้าที่เราจัดจำหน่ายให้กับคุณตามข้อกำหนดในการให้บริการนี้

คำสั่งซื้อ หมายถึง คำสั่งซื้อที่คุณวางรายการสินค้าโดยระบุรายละเอียดของสินค้าที่คุณต้องการซื้อจากเรา

เรา หมายถึง บริษัทเจดี สปอร์ตส์ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ผู้เสียภาษี 0105561131574 ชั้นที่1 ห้องเลขที่ BTS-CMP-B.1.2,B.1.3 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท สาทร เลขที่ 31,31/1,33 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

คุณ หมายถึงผู้ใช้เว็บไซต์ของเราและ/หรือซื้อสินค้าจากเรา

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้อย่างไร

1.1 ข้อกำหนดในส่วน A อธิบายว่าเว็บไซต์ของเราต้องใช้งานอย่างไร โดยใช้บังคับกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด ข้อกำหนดส่วน B ใช้บังคับเมื่อคุณซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ เราอาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวและขอแนะนำให้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นประจำทุกครั้ง

1.2 เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้ เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถพบได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดเหล่านี้ร่วมกันควบคุมความสัมพันธ์ของเรากับคุณและทำสัญญาระหว่างเรา ("สัญญา")

ส่วน A: ข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์

2. เกี่ยวกับเว็บไซต์

2.1 เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย บริษัทเจดี สปอร์ตส์ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย ชั้นที่1 ห้องเลขที่ BTS-CMP-B.1.2,B.1.3 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท สาทร เลขที่ 31,31/1,33 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 เลขที่ผู้เสียภาษี 0105561131574

2.2 เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้บริโภค ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นภาษาไทย การสื่อสารทั้งหมดต้องเป็นภาษาไทยและเว็บไซต์ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทย คุณอาจกำลังดูเว็บไซต์ในตลาดที่เราอาจไม่ได้ขายสินค้าของเราโดยทั่วไปและเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการโฆษณาในท้องถิ่นหรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ เราอาจจำกัดการเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ต่อผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกับเรา

3. สิทธิของเราในเว็บไซต์

ลิขสิทธิ์และสิทธิในการเป็นเจ้าของ (เรียกว่า "สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา") ในเว็บไซต์นี้และเนื้อหา (รวมถึงการออกแบบข้อความ, โลโก้, ชื่อทางการค้า, กราฟิก, รูปภาพ, ซอฟต์แวร์และเนื้อหาอื่นๆ) เป็นของเราหรือผู้อนุญาตของเรา คุณหรือบุคคลอื่นไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ คัดลอก แบ่งปัน หรือแก้ไขเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์นี้ได้ ทุกคนสามารถเข้าชมเว็บไซต์นี้และพิมพ์หน้าเว็บจากเว็บไซต์นี้เพื่อเป็นข้อมูลส่วนตัวเท่านั้น หรือเพื่อใช้เฉพาะสำหรับเรียกดูผลิตภัณฑ์และรายการสั่งซื้อสินค้ากับเรา ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยเด็ดขาดโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเรา ห้ามทำสำเนาเนื้อหาใดๆจากเว็บไซต์เพื่อเป็นใช้ในเชิงธุรกิจ

คุณต้องไม่คัดลอก, ทำซ้ำหรือใช้เครื่องหมายการค้า,โลโก้หรือชื่อแบรนด์ใดๆที่ปรากฎบนเว็บไซต์ การเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์ของเราบนเว็บไซต์อื่นนั้นจะต้องเป็นไปตามดุลพินิจของเราและเราสามารถกำหนดให้คุณหยุดให้การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราเมื่อใดก็ได้

เราอาจใช้ข้อมูลใดๆที่คุณอัปโหลดบนเว็บไซต์ของเราตามที่เราตัดสินใจและเราอาจเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม

4. เนื้อหาเว็บไซต์

เราได้ให้ความสำคัญในดูแลและระมัดระวังในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ แต่เราหรือคณะผู้บริหาร,พนักงานหรือตัวแทนอื่นๆของเราหรือบริษัทอื่นใดที่อยู่ในกลุ่มบริษัทของเราจะรับผิดชอบต่อความเสียหาย,ความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการที่คุณได้ใช้เว็บไซต์นี้ แม้ว่าเรามีเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันแต่เราไม่รับประกันต่อการทำเช่นนั้น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้งานในระบบของคุณบนเว็บไซต์นี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณเอง และข้อมูลที่เราให้ไว้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำที่คุณควรเชื่อถือ ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้มีอยู่ใน "ตามสภาพของระบบ"เราไม่รวมการรับประกันและการเป็นตัวแทนทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้และเนื้อหาในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

เราอาจเปลี่ยนแปลง ลบ หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของเว็บไซต์เราได้ทุกเมื่อโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราอาจทำการลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ โดยที่ลิ้งก์เหล่านั้นมีให้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้นและเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์เหล่านั้นหรือการใช้งานของคุณได้

เราไม่รับรองว่าเว็บไซต์ที่ทำการลิ้งนั้นจะพร้อมใช้งานหรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือไวรัสหรืออื่นๆ

เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าภาพสินค้าบนเว็บไซต์ของเรามีความถูกต้องที่สุดแต่อาจจะมีรูปของสีเล็กน้อยระหว่างสินค้ากับภาพที่แสดงทางออนไลน์

5. วิธีที่คุณต้องใช้เว็บไซต์นี้

การส่งหรือแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นการหมิ่นประมาท ทารุณ ลามกอนาจารทางเพศ วิพากษ์วิจารณ์ชนชั้นหรือซึ่งอาจทำให้บุคคลใดได้รับความเดือดร้อน คุณต้องไม่ใช้ภาษาใดๆที่ไม่สุภาพก้าวร้าว, สบถ, ข่มขู่, ล่วงละเมิดหรือทำร้ายบุคคลอื่นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ใช้รายอื่นบนเว็บไซต์นี้

ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ควรมีความถูกต้องและเป็นความจริงโดยไม่ควรคัดลอกหรือทำซ้ำ คุณต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเองตลอดเวลาเมื่อใช้เว็บไซต์และควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องของคุณทั้งหมดและเป็นปัจจุบันที่สุด

คุณต้องไม่ใช้หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นยกเว้นหากคุณได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้น

คุณต้องไม่ทำการทุจริตบนเว็บไซต์และ(หรือ)ทำให้ข้อมูลดังกล่าวเกิดความเสียหาย หรือใช้คุณลักษณะใดๆที่อาจส่งผลต่อเว็บไซต์ เช่น เวิร์ม, ไวรัส หรือองค์ประกอบอื่นๆที่เป็นอันตราย ห้ามใช้สแปม (อีเมล์หลายฉบับที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ต้องการ)

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่คุณได้รับอันเกิดมาจากเนื้อหาที่เป็นอันตรายใดๆ ที่ส่งผลต่อคอมพิวเตอร์ ข้อมูลอื่นๆอันเนื่องมาจากการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา

หากคุณมีรหัสผ่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนของระบบการรักษาความปลอดภัยของเรา คุณต้องเก็บข้อมูลหรือรหัสเหล่านั้นเป็นความลับและห้ามเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลอื่น

เราอาจปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ต่อผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

ส่วน B: ข้อกำหนดในการขาย

6. ข้อตกลงในการขายสินค้าและระบบการจัดส่งสินค้า

6.1 เว็บไซต์ทำการแสดงสินค้าที่โฆษณาเพื่อการขายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า โดยการโฆษณาสินค้าบนเว็บไซต์เราเชิญให้คุณทำการสั่งซื้อสินค้ากับเรา หากคุณได้ทำการสั่งซื้อ เราไม่จำเป็นต้องยอมรับคำสั่งซื้อนั้นและสัญญาระหว่างเราจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรายอมรับคำสั่งซื้อของคุณ การส่งแบบฟอร์มสั่งซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการดำเนินการชำระเงินให้สมบูรณ์ถือเป็นการยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ การยอมรับคำสั่งซื้อและการทำสัญญาระหว่างคุณกับเราจะเกิดขึ้นเมื่อเราส่งมอบสินค้าให้กับคุณ คุณอาจรวมรายการสินค้าหลายจำนวนไว้ในคำสั่งซื้อครั้งเดียว ภายใต้ข้อกำหนดไว้ในข้อตกลงเหล่านี้หรือบนเว็บไซต์และคำสั่งซื้อแต่ละรายการที่คุณทำการนั้นจะเป็นสัญญาแยกต่างหากระหว่างเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะจัดหาสินค้าให้กับบุคคลใดๆ เราอยู่ภายใต้ตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติในการจัดจำหน่ายสินค้าที่สอดคล้องกับสัญญา เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าภาพในเว็บไซต์ของเรามีความถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่อาจมีการปรับสีเพียงเล็กน้อยระหว่างภาพสินค้าจริงกับภาพที่แสดงบนเว็บไซต์

6.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆที่ปรากฏหรืออ้างถึงในคำสั่งซื้อหรือที่กำหนดโดยคุณ จะไม่มีผลใดๆ การเปลี่ยนแปลงใดๆของสัญญาต้องได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเรา

6.3 ย่อหน้าต่อไปนี้จะอธิบายขั้นตอนที่ของสั่งซื้อสินค้าและสัญญาระหว่างการซื้อขายสินค้านั้นจะเกิดขั้นอย่างไร ในส่วนนี้ยังรวมไปถึงการอธิบายข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการชำระเงินและการจัดส่ง

ขั้นตอนที่ 1 - การเลือกสินค้าของคุณ

คุณสามารถเลือกซื้อสินค้าโดยคลิกที่สินค้าที่คุณสนใจ แล้วคลิกที่ "เพิ่มในตะกร้าสินค้า"

ขั้นตอนที่ 2 - การตรวจสอบตะกร้าของคุณ

คุณสามารถตรวจสอบสินค้าที่คุณได้เพิ่มลงในตะกร้าของคุณ คุณสามารถปรับเปลี่ยนสินค้าในตะกร้าของคุณโดยการแก้ไขจำนวนสินค้าที่คุณต้องการสั่งซื้อ (ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับจำนวนรายการสูงสุดต่อขนาดต่อครั้ง) สามารถลบรายการสินค้าที่ไม่พึงพอใจออกโดยการคลิก "ลบ" และดูมูลค่ารวมในตะกร้า นอกจากนี้คุณยังสามารถใส่โค้ดคูปองที่คุณอาจมี การใส่โค้ดคูปองและทำการคลิก 'ใช้โค้ด' หลังจากนั้นยอดรวมจะถูกปรับเปลี่ยน คุณยังสามารถสั่งซื้อสินค้าและเพิ่มลงตะกร้าของคุณได้หากต้องการ หรือหากคุณไม่ต้องการซื้อสินค้าอื่นให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 3 - ไปที่ Checkout

เมื่อคุณทำการสั่งซื้อสินค้าเสร็จสิ้นแล้วระบบจะขอให้คุณเลือกตัวเลือกของการจัดส่ง เมื่อดำเนินการเลือกเสร็จแล้วคุณควรเลือก "ดำเนินการ Check out ต่ออย่างปลอดภัย"

ขั้นตอนที่ 4 - กรอกที่อยู่เรียกเก็บเงินและการจัดส่ง

หากคุณเป็นลูกค้าเดิมและคุณได้ทำการลงชื่อเข้าระบบแล้วนั้นรายละเอียดที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินที่คุณได้ป้อนไว้จะปรากฏขึ้น ถ้าคุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบหรือถ้านี่เป็นการเข้าระบบครั้งแรกของคุณระบบจะขอให้คุณป้อนที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของคุณและระบบจะขอให้คุณป้อนที่อยู่จัดส่งของคุณ คุณมีตัวเลือกในการเลือกที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของคุณ จากนั้นคุณจะมีตัวเลือกในการตรวจสอบตัวเลือกการจัดส่งของคุณ ณ จุดนี้ คุณต้องระบุรายละเอียดที่อยู่ที่ถูกต้อง เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการส่งมอบอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

ขั้นที่ 5 - ข้อมูลการชำระเงินของคุณ

จากนั้นคุณจะต้องป้อนรายละเอียดการชำระเงินของคุณ โปรดตรวจสอบข้อมูลนี้อย่างละเอียด หากคุณลงชื่อเข้าใช้ในฐานะลูกค้าเดิมและคุณได้บันทึกรายละเอียดการชำระเงินไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะปรากฏขึ้นที่นี่ หากคุณต้องการตรวจสอบรายการสั่งซื้อของคุณ สามารถตรวจสอบได้ที่มุมขวามือบนที่หน้าสรุปรายการสั่งซื้อ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดของสินค้าในคำสั่งซื้อของคุณ คุณควรตรวจสอบรายละเอียดในขั้นตอนนี้อย่างถี่ถ้วนเนื่องจากเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการสั่งซื้อที่คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าที่คุณต้องการสั่งซื้อได้ คุณสามารถทำได้โดยกลับไปที่หน้าแรกและเสร็จสิ้นขั้นตอนที่กำหนดไว้ด้านบนอีกครั้ง หากคุณพอใจกับการสั่งซื้อของคุณให้คลิก "ดำเนินการต่ออย่างปลอดภัย"

ขั้นตอนที่ 6 - คำสั่งซื้อของคุณ

การคลิกที่ "ดำเนินการต่ออย่างปลอดภัย" เป็นการยืนยันว่าคุณได้ทำการอ่าน ทำความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้โดยรายละเอียดของคุณจะถูกส่งมายังเรา

ขั้นตอนที่ 7 - ยืนยันคำสั่งซื้อ

เมื่อเราได้รับการยืนยันว่าการชำระเงินของคุณนั้นได้รับการอนุมัติ หน้าจอจะมีคำว่า “ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อของคุณ” ปรากฏขึ้น คุณจะได้รับอีเมล์อ้างอิงคำของการสั่งซื้อสินค้า โดยในอีเมล์จะยืนยันคำสั่งซื้อ,ราคาและค่าจัดส่งของคุณ คุณสามารถพิมพ์สำเนาการยืนยันคำสั่งซื้อเก็บไว้ในหลักฐาน โปรดทราบว่าการยืนยันคำสั่งซื้อของคุณ (โดยไม่คำนึงถึงเนื้อหาของอีเมล์ที่เราส่งถึงคุณ) จะใช้เฉพาะในการส่งคำสั่งซื้อของคุณเท่านั้น

6.4 เราอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อของคุณหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ หากเราพิจารณาเห็นสมควรว่าเหมาะสมที่จะทำเช่นนั้นซึ่งอาจรวมถึง:

6.4.1 เราไม่สามารถรับการชำระเงินที่ได้รับอนุมัติหรือขั้นตอนการชำระเงินไม่สมบูรณ์ หรือ

6.4.2 เกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของรายละเอียดสินค้าและราคาสินค้าบนเว็บไซต์ หรือ

6.4.3 คุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่ใช้ในการสั่งซื้อที่เราอาจกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว หรือ

6.4.4 เราสงสัยว่าคำสั่งซื้อของคุณเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง หรือ

6.4.5 คุณไม่ได้ป้อนรายละเอียดที่จำเป็นและมีความเกี่ยวข้องทั้งหมดให้เราเพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้า หรือ

6.4.6 สินค้าไม่พร้อมใช้งานหรือหมดสต็อก

6.5 เราอาจติดต่อคุณทางโทรศัพท์หรืออีเมล์เพื่อยืนยันรายละเอียดก่อนที่เราจะดำเนินการและจัดการดำเนินการคำสั่งซื้อของคุณหรือเราอาจจะไม่สามารถยอมรับได้ ตัวอย่างเช่น เราอาจทำเช่นนี้หากคำสั่งซื้อของคุณมีมูลค่าสูง

6.6 สินค้าจัดจำหน่ายในเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับลูกค้าและห้ามมิให้ทำการขายต่อหรือเสนอขายในฐานะองค์กรการค้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดมูลค่ารวมของสินค้าซึ่งสามารถรวมอยู่ในการสั่งซื้อได้ หากมูลค่ารวมของสินค้าในตะกร้าของคุณเกินข้อกำหนด เราอาจทำการติดต่อคุณกลับ

6.7 คุณมีสิทธิตามกฎหมายที่จะยกเลิกสัญญา (ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการที่ระบุไว้ด้านล่าง) ภายใน 7 วันนับจากวันที่คุณได้รับสินค้า นี่คือ "ระยะเวลาการยกเลิก"

คุณสามารถทำการยกเลิกโดยกรอกรหัสการคืนสินค้าพร้อมทั้งระบุจำนวนและเหตุผลที่ต้องการยกเลิก เปลี่ยน หรือคืนสินค้าในแบบฟอร์มและติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่อีเมล customercare@jdsports.co.th

คุณต้องคืนสินค้าให้กับทางเราภายใน 15 วันนับจากวันที่แจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการยกเลิกตามข้อปฏิบัติและเงื่อนไขของการคืนสินค้า คุณจะต้องคืนสินค้าพร้อมกับบรรจุภัณฑ์เดิมโดยไม่มีการใช้งาน

ทางเรามีนโยบายรับคืนสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (Free Returns) โดยลูกค้าต้องอีเมลมาที่ฝ่ายดูแลลูกค้าเพื่อรับป้ายจัดส่งฟรีสำหรับสินค้าที่คุณต้องการส่งคืน

เราจะคืนเงินค่าสินค้าทั้งหมดภายใน 15 วันหลังจากได้รับสินค้าคืน อย่างไรก็ตามคุณต้องดูแลสินค้าก่อนส่งคืนให้เรา เราอาจลดอัตราการคืนเงินให้กับคุณหากคุณได้ทำการใช้งานหรือสร้างความเสียหายให้กับสินค้าเหล่านั้น

คุณไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะยกเลิกรายการดังต่อไปนี้ (i) สินค้าที่เน่าเสียง่าย เช่นอาหารหรือดอกไม้ (ii) แผ่นบันทึกเสียง / วิดีโอ ดีวีดีหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่คุณนำออกจากบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกซึ่งจัดส่งให้คุณ (iii) สินค้าที่ทำตามข้อกำหนดของคุณเอง (iv) วารสารหรือนิตยสาร (v) สินค้าที่ปิดสนิทซึ่งไม่เหมาะสำหรับการส่งคืนเนื่องจากเหตุผลด้านสุขอนามัยหรือสุขอนามัยที่คุณนำออกมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท

7. ราคาและการชำระเงิน

7.1 ราคาและค่าจัดส่งจะได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์เมื่อเรายอมรับคำสั่งซื้อของคุณ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าเงินสกุล “บาท” ค่าจัดส่งจะแสดงแยกต่างหาก ค่าจัดส่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ในขณะที่คุณสั่งซื้อสินค้าของคุณ ค่าจัดส่งสำหรับการสั่งซื้อจะปรากฏในหน้าตะกร้าสินค้าด้านล่างตามรายการที่คุณเลือก ซึ่งหมายความว่าหากคุณสั่งซื้อมากกว่าหนึ่งรายการจะไม่มีค่าจัดส่งสำหรับรายการเพิ่มเติม

7.2 เราอาจทำการปรับเปลี่ยนราคาสินค้าได้ทุกเมื่อ หากได้มีการปรับเปลี่ยนราคาในขณะที่คุณได้ทำการสั่งซื้อแล้วนั้นทางเราจะติดต่อกลับคุณทางโทรศัพท์หรืออีเมล์เพื่อแจ้งรายละเอียดและทำการยืนยันกับคุณอีกครั้งเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ หากคุณปฏิเสธและด้วยเหตุผลใดก็ตามที่การชำระเงินได้ดำเนินการไปแล้วนั้น จะมีการโอนเงินค่าสินค้าคืนไปยังบัญชีของคุณ

7.3 ข้อเสนอและโปรโมชั่นในเว็บไซต์จะขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและเราอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยไม่มีการบังคับให้เรายังคงข้อเสนอเดิมหรือโปรโมชั่นการขายสำหรับระยะเวลาใดๆ อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งจะมีการแสดงรายละเอียด

7.4 เราต้องได้รับการชำระเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนก่อนทำการจัดส่งสินค้า

7.5 เรายอมรับการชำระเงินผ่านเครดิตการ์ด,Paypal,โอนเงินผ่านธนาคารออนไลน์, การชำระเงินปลายทาง และชำระเงินที่ 7-11 คุณต้องใช้บัตรที่มีชื่อของคุณเป็นผู้ถือบัตรเท่านั้น ในการสั่งซื้อคุณยืนยันว่าคุณเป็นผู้ถือบัตรที่ได้รับอนุญาต ผู้ถือบัตรเครดิตและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบความปลอดภัยตลอดจนการอนุมัติโดยผู้ออกบัตรและข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่กำหนดโดยผู้ออกบัตร หากผู้ออกไม่อนุญาตการชำระเงินเราจะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อของคุณและจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือไม่ทำการจัดส่ง่ง

7.6 ผู้ให้บริการบัตรของคุณอาจเรียกเก็บเงินจากคุณโดยใช้บัตรคุณ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขกับผู้ให้บริการบัตรของคุณอย่างละเอียดและก่อนการส่งรายละเอียดการชำระเงินของคุณ

7.7 หากเราไม่มีสินค้าในสต๊อกเพียงพอ เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล์และการทำธุรกรรมของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณจะถูกยกเลิกหรือคืนเงิน เราจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดและไม่ช้ากว่า 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่สั่งซื้อของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบค่าชดเชยใดๆหากสินค้าที่คุณสั่งซื้อไม่สามารถหาได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

7.8 เราจะตรวจสอบชื่อที่อยู่และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จัดทำโดยคุณกับระเบียนที่มีขายทั่วไป (รวมถึงข้อมูลการเลือกตั้งและบริการอ้างอิงเครดิต) นอกจากนี้เรายังอาจใช้บุคคลที่สามในการดำเนินการนี้ ข้อมูลที่คุณให้แก่เราอาจถูกเปิดเผยไปยังหน่วยงานอ้างอิงความน่าเชื่อถือที่ถูกลงบันทึกเก็บข้อมูลไว้ ในการสั่งซื้อจากเรา คุณตกลงที่จะตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา มาตรการเหล่านี้นำมาใช้ปกป้องคุณเพื่อให้แน่ใจว่าประสบการณ์ซื้อสินค้าของคุณกับเรามีความปลอดภัยมากที่สุด

8. การคืนสินค้า

8.1 คุณมีสิทธิตามกฎหมายที่จะยกเลิกสัญญาด้วยเหตุผลใดก็ได้ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่คุณได้รับสินค้า

8.2 หากเปลี่ยนใจคุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่คุณได้รับสินค้า

8.3 ในการยกเลิก คุณสามารถโทรศัพท์หรือส่งอีเมล นอกจากนี้คุณต้องเก็บสินค้าไว้ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมกับบรรจุภัณฑ์เดิมและส่งคืนให้เราโดยเร็วที่สุด แต่คุณต้องทำภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า

8.4 การคืนสินค้าทำได้โดยส่งสินค้าของคุณกลับมายังที่อยู่ของเรา

ที่อยู่ในการจัดส่งคืน

บริษัท เอคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ จำกัด (คืนสินค้า JD Sports Fashion) WHA 333/9-12 ถ.บางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

8.5 เราจะคืนเงินให้กับคุณโดยเร็วที่สุดแต่ไม่ช้ากว่า 15 วัน นับจากวันที่คุณแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการยกเลิก เราจะคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับสินค้าที่ส่งคืนหากคุณยกเลิกสัญญาโดยแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าคุณต้องการดำเนินการภายในระยะตามกฎหมาย (ภายในเจ็ดวันทำการนับจากวันที่คุณได้รับสินค้า - ดูข้อ 8.1 ข้างต้น)

8.6 เรารับประกันว่าสินค้าที่เราจำหน่ายมีคุณภาพและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการจัดจำหน่ายสินค้าทั่วไป

8.7 หากคุณต้องการส่งคืนสินค้าให้เราด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากกรณีที่คุณเปลี่ยนใจ เราจะทำการตรวจสอบสินค้าหรือคืนเงินตามราคาซื้อสินค้าทั้งหมดหากเรายอมรับว่ามีข้อบกพร่องในการผลิตหรือมีตำหนิในสินค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ส่งสินค้าคืนให้เราภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

8.8 เราจะคืนเงินแก่คุณหากพบข้อบกพร่องหรือตำหนิที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานตามปกติ ความเสียหายที่เกิดโดยเจตนาหรือโดยความประมาทเลินเล่อของคุณ หรือหากคุณไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือวิธีการใช้งานของสินค้า หรือเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากเรา การคืนเงินใดๆรวมถึงค่าจัดส่งที่คุณได้ชำระและค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าแก่เราจะถูกจำกัดภายใต้ข้อกำหนดข้อที่ 8.1ไปจนถึงถึงข้อกำหนดข้อที่ 8.4 ข้างต้นแม้ว่าจะไม่มีผลต่อสิทธิตามกฎหมายก็ตาม ภายใต้ข้อกำหนดข้อที่ 9 ด้านล่าง การแก้ไขในข้อกำหนดข้อที่ 8.7 นี้หมายถึงความรับผิดทั้งหมดของเราต่อคุณในการเรียกร้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ให้เราซึ่งให้ปฏิบัติตามโดยจำกัดความรับผิดของเราต่อคุณ

8.9 ถ้าคุณเชื่อว่าสินค้ามีตำหนิหรือเสียหาย คุณไม่ควรใช้งานจากสินค้าเหล่านั้นก่อนส่งคืนสินค้าให้เรา ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลต่อสิทธิตามกฎหมายของคุณ สิทธิเหล่านี้เป็นสิทธิตามกฎหมายของคุณและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยเรา

8.10 หากคุณประสงค์จะคืนสินค้าตามข้อกำหนดข้อที่ 8.7 คุณต้องคืนสินค้าให้เราในสภาพที่สมบูรณ์และไม่ผ่านการใช้งาน โดยยังคงอยู่ในสภาพเดิมต่อการส่งคืนสินค้าตามข้อกำหนดข้อที่ 8.3

8.11 เรามีความประสงค์ที่จะดำเนินการคืนเงินให้เร็วที่สุดภายใน 15 วันนับจากวันที่คุณส่งคืนสินค้ามาที่เรา โปรดติดต่อเรา customercare@jdsports.co.th สำหรับการคืนเงินค่าจัดส่ง แต่เราขอสงวนสิทธิในการส่งสินค้าใดๆที่คุณอ้างว่ามีความผิดพลาดให้กับทีมงานตรวจสอบของเรา

9. ความรับผิดชอบของเรา

9.1 ไม่มีข้อกำหนดใดในสัญญาหรืออื่นๆที่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราสำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทหรือความรับผิดต่อการฉ้อฉลหรือการฉ้อโกงหรือความรับผิดที่เรารับผิดชอบเกี่ยวกับสิทธิในการคุ้มครองผู้บริโภคหรือเรื่องอื่นใดที่เป็นความผิดทางอาญา อาจเป็นการผิดกฎหมายที่เราต้องยกเว้น สิทธิตามกฎหมายของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ

9.2 ในส่วนที่เรารับผิดต่อคุณเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามสัญญาความประมาทหรือความรับผิดอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าหรือสัญญานี้หรือความรับผิดอื่นๆ ความรับผิดทั้งหมดของเราจะถูกจำกัดเป็นจำนวนสามเท่าของราคาสินค้าซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่อยู่ในบังคับของความรับผิดของเงินที่คุณชำระให้เราและประเมินค่าความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ที่เป็นผลโดยตรงจากการละเมิดของเรา

9.3 ยกเว้นกรณีอื่นใดเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางอ้อมหรือกรณีพิเศษใดๆ ที่เกิดขึ้นเป็นผลข้างเคียงหรือผลต่อการสูญเสียหรือความเสียหายหลักๆ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราหรือคุณไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะตามต่อไปนี้

9.3.1 สูญเสียผลกำไร

9.3.2 ขาดทุนจากรายได้หรือรายรับ

9.3.3 การสูญเสียเงินออม

9.3.4 การสูญเสียข้อมูล

9.3.5 การสูญเสียการใช้เงิน

9.4 รายการบางรายการที่เราเสนอขายเป็นสินค้าแฟชั่นและอาจไม่เหมาะสำหรับการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมบางอย่าง ดังนั้นคุณควรศึกษาก่อนว่าสินค้าชนิดใดที่เหมาะกับประเภทกิจกรรมกีฬาที่คุณต้องการใช้

10. การจัดส่ง

10.1 เรามีความประสงค์ที่จะจัดส่งสินค้าภายในกำหนดระยะเวลาที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของเรา การอ้างอิงถึง "วันทำการ" หมายถึงวันจันทร์-วันเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์, วันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ อย่างไรก็ตามเวลาไม่ใช่สาระสำคัญสำหรับการส่งจัดหรือการปฏิบัติงานซึ่งหมายความว่าเราจะไม่รับผิดชอบหากสินค้าถูกจัดส่งนอกเวลาดังกล่าวและเราจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาของความล่าช้าใดๆ หากเราไม่สามารถจัดส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดเราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล์และแจ้งเวลาการจัดส่งที่แก้ไขแล้ว ความรับผิดชอบของเราต่อคุณถูกจำกัด ตามขอบเขตการปฏิบัติของข้อกำหนดข้อที่ 9.2 ข้างต้นน

10.2 หากสินค้าหมดสต๊อกเราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล์ หากคุณสั่งซื้อสินค้ามากกว่าหนึ่งรายการ เราไม่รับประกันว่าสินค้าทั้งหมดจะถูกจัดส่งถึงคุณภายในการจัดส่งเพียงครั้งเดียวและเรามีสิทธิในการจัดส่งสินค้าหลายรายการ

10.3 สิทธิการเป็นเจ้าของสินค้าจะเกิดขึ้นเมื่อมีการจัดส่งสินค้าไปให้คุณแล้วเท่านั้น สินค้าจะมีความเสี่ยงจากเวลาที่จัดส่งและคุณควรใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสม

10.4 หากสินค้าหรือจำนวนสินค้าที่คุณได้รับไม่ตรงตามที่คุณสั่งซื้อเนื่องจากความผิดพลาดของเรา คุณต้องแจ้งให้เราทราบทางโทรศัพท์หรืออีเมล์โดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 8.4 โดยเร็วที่สุดหลังจากที่คุณได้รับสินค้า สินค้าที่คุณได้รับจากความผิดพลาดและตั้งใจส่งคืนไม่ควรผ่านการใช้งานใดๆ

10.5 สินค้าจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่คุณระบุไว้ในใบสั่งซื้ออย่างไรก็ตามการปฏิบัติในการจัดส่งอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า คุณต้องระบุที่อยู่ที่ถูกต้องสำหรับการจัดส่ง วิธีการจัดส่งที่เราใช้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะและจำนวนสินค้า เราจะเลือกวิธีการจัดส่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสินค้า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่งโปรดดูข้อมูลการจัดส่ง.

10.6 เราขอสงวนสิทธิในเลือกวิธีการจัดส่งซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการที่เราเลือกใช้ในการจัดส่งสินค้า โดยอาจรวมถึงการฝากสินค้าไว้กับเพื่อนบ้านคุณหรืออยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยในบริเวณใกล้เคียงกับที่อยู่จัดส่งที่คุณได้แจ้งไว้

ข้อจำกัดการจัดส่ง

10.7 อันเนื่องมาจากข้อจำกัดของผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศหลายแห่ง สินค้าบางอย่างที่เราจำหน่ายไม่ได้รับการจัดส่งระหว่างประเทศ ข้อมูลนี้จะอธิบายในรายละเอียดของสินค้าในขั้นตอนการชำระเงินเมื่อคุณเพิ่มรายการดังกล่าวในตะกร้าของคุณหรือในบางกรณีเราอาจต้องยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณและคืนเงินเต็มจำนวน

11. สิทธิของเราในสินค้า

สิทธิในการเป็นเจ้าของทั้งหมดที่เรียกว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในสินค้ารวมถึงรูปแบบทั้งหมดเครื่องหมายทางการค้าชื่อแบรนด์ภาพและโลโก้เป็นและจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเราหรือของผู้อนุญาตของเรา ในช่วงเวลาที่ไม่มีสิทธิใดๆ กรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาจะส่งผ่านไปยังคุณ

12. ทั่วไป

12.1 เราจะไม่รับผิดชอบในความรับผิดชอบใดๆต่อคุณในกรณีที่ไม่สามารถขายสินค้าที่คุณต้องการซื้อหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราภายใต้สัญญาหรือค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินใดๆที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ใดๆที่ไม่สามารถควบคุมได้ เหตุสุดวิสัย อุทกภัย ข้อพิพาททางการค้าการขาดแคลนวัสดุหรือบริการของบุคคลที่สามหรือการกระทำของผู้ก่อการร้าย

12.2 สัญญาระหว่างคุณและเรามีผลผูกพัน คุณไม่สามารถโอนหรือมอบสิทธิหรือข้อผูกพันของคุณต่อบุคคลอื่นโดยปราศจากข้อตกลงหรือความยินยอมเรา เราอาจโอนหรือมอบหมายสิทธิและความรับผิดชอบของเราตามสัญญาหรือแต่งตั้งบุคคลที่สามเพื่อช่วยเราในการปฏิบัติหน้าที่แทนเราได้ทุกเวลาโดยที่นี่จะไม่ลดความรับผิดชอบของเราต่อคุณ

12.3 หากข้อกำหนดใดในสัญญานี้ที่จะถือเป็นโมฆะโดยศาลหรือในทางกฏหมายแล้วคำสั่งอื่นๆทั้งหมดของข้อกำหนดใดข้อหนึ่งของสัญญาทั้งหมดจะยังคงใช้ต่อไป

12.4 ถ้าเราหรือคุณไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีอยู่ภายใต้สัญญานี้ตลอดเวลาแล้วจะไม่มีผลต่อสิทธิของเราในการบังคับสิทธิใดๆในภายหลัง ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิที่เรากำหนดไว้ก็จะไม่มีผลต่อสิทธิอื่นใดที่มี

12.5 สัญญานี้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย โดยทั้งเราและคุณยอมรับว่าข้อพิพาทใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกันนั้นจะถูกตัดสินโดยศาลของไทย

12.6 เราอาจแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงใดๆจะมีผลทันทีหลังจากประกาศลงบนเว็บไซต์และจะถือว่าเป็นที่ยอมรับโดยบุคคลใดก็ตามที่ใช้เว็บไซต์ ในกรณีที่คุณได้ทำการสั่งซื้อสินค้าไว้แล้ว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งเราได้ยอมรับการสั่งซื้อนั้นๆแล้วและสัญญาจะยังคงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่มีอยู่ ณ เวลาที่คุณได้ทำการสั่งซื้อสินค้า

12.7 ไม่มีข้อกำหนดใดในข้อกำหนดเหล่านี้พยายามยกเว้น หรือจำกัดสิทธิใดๆที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ซึ่งไม่สามารถยกเว้น หรือจำกัดได้ซึ่งหมายความว่าข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนสิทธิใดๆที่กฎหมายมอบให้แก่คุณซึ่งกฎหมายดังกล่าวไม่อนุญาตให้เราเปลี่ยนแปลงหรือจำกัด

12.8 คำบอกกล่าวหรือแจ้งข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งมาถึงเราจะถือว่าเป็นไปตามที่คุณแจ้งขึ้นอยู่กับว่าคุณส่งข้อมูลมาอย่างไร

12.8.1 ในวันที่คุณได้ส่งสารหรือหนังสือแจ้งด้วยตนเอง หรือ

12.8.2 ในวันที่มีการส่งไปรษณีย์ หากคุณประกาศหรือข้อมูลดังที่แสดงไว้ในเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ หรือ

12.8.3 ในวันที่ได้รับการส่งหรือแจ้งข้อมูลอย่างถูกต้องทางอีเมล์

และในแต่ละกรณีการแจ้งนั้นควรส่งไปยังที่อยู่ตามข้อกำหนดข้อที่ 8.4

12.9 บุคคลที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้จะไม่มีสิทธิตามกฎหมายสัญญา (สิทธิของบุคคลที่สาม) 1999 เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงซึ่งหมายความว่าเราและคุณมีสิทธิ์ภายใต้สัญญาเท่านั้น ไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาใดๆของบุคคลอื่นๆที่มีอยู่หรือมีอยู่นอกเหนือจากภายใต้พระราชบัญญัตินั้น

12.10 สัญญาเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างเราเกี่ยวกับเนื้อหาสาระและจะแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ ความเข้าใจหรือข้อตกลงใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือด้วยวาจา เราทั้ง 2 ฝ่ายรับทราบว่าในการทำสัญญาเราไม่ได้พึ่งพาการแสดงหรือคำสัญญาใดๆ จากที่อื่นหรือโดยนัยจากสิ่งใดที่กล่าวหรือเขียนนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือบนเว็บไซต์ หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิทธิภายใต้สัญญาข้อกำหนดหรือต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดแจ้งหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ด้านบน

12.11 เรามีขั้นตอนในการตรวจสอบข้อร้องเรียนและเพื่อจัดการกับข้อสงสัยเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา

กรุณาติดต่อ

บริษัทเจดี สปอร์ตส์ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ชั้นที่1 ห้องเลขที่ BTS-CMP-B.1.2,B.1.3 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท สาทร เลขที่31,31/1,33 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร: +66 (0)2-0855-780 , อีเมล: customercare@jdsports.co.th

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการจำหน่าย YEEZY 380 COVELLITE

1. YEEZY 380 COVELLITE จะเปิดวางจำหน่ายแบบปกติสำหรับคนทั่วไป ( First Come, First Served ) เฉพาะช่องทางออนไลน์ที่ www.jdsports.co.th ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น.

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเนื่องจากเปลี่ยนใจหรือคืนเงินหลังจากซื้อสินค้า การคืนเงินสามารถทำได้ในกรณีที่มีสินค้าชำรุดเสียหาย โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท เจดี สปอร์ตส์ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัดตามนโยบายการคืนสินค้าของเรา

3. การจัดส่งแบบธรรมดาจะใช้เวลา 5-8 วันทำการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

4. ในกรณีที่จํานวนสินค้าไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย เจดี สปอร์ตส์ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อและจะแจ้งให้ทราบรวมถึงดําเนินการคืนเงินให้คุณต่อไป

5. เจดี สปอร์ตส์ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการจำหน่าย YEEZY BOOST 350 V2 ASH PEARL (GY7658)

ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. ข้อเสนอสิทธิ์ซื้อสินค้าราคาพิเศษสำหรับรองเท้า Adidas Originals YEEZY BOOST 350 V2 ASH PEARL (GY7658) ("ข้อเสนอสิทธิ์ซื้อสินค้า") นี้จัดโดย บริษัท เจดี สปอร์ตส์ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ("ผู้จัด")

2. ข้อกำหนดในการเข้าร่วมและการลงทะเบียน: ผู้เข้าร่วมจะต้องกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ในลิงค์ด้านล่างนี้ ระหว่างวันอังคารที่ 16มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 00.00 น. จนถึงวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 11.59 น. ("ระยะเวลาลงทะเบียน') ในการลงทะเบียนนี้ ผู้เข้าร่วมตกลงที่จะยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ และตกลงที่จะรับสื่อทางการตลาดในอนาคตจากผู้จัด ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกำลังลงทะเบียนเพื่อรับโอกาสในการซื้อรองเท้า Adidas Originals YEEZY BOOST 350 V2 ASH PEARL (GY7658) ตามขนาดที่ตนต้องการ ("ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์")

3. ผู้เข้าร่วมสามารถชำระเงินผ่านบัญชีบัตรเครดิต หรือ PAYPAL

4. งานนี้เปิดให้เข้าร่วมเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดย

  • เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและ
  • เป็นผู้ที่มีบัญชี บัตรเครดิต หรือ PayPal ที่ถูกต้องและมีที่อยู่และรหัสไปรษณีย์ที่ตรวจสอบได้ ยกเว้นกรรมการ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารและพนักงาน (และครอบครัวของกรรมการ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารและพนักงาน) ของผู้จัดหรือของหน่วยงาน บริษัท หรือร้านค้าที่เข้าร่วมงานเสนอขายสินค้านี้

5. ผู้เข้าร่วมที่ได้รับสิทธิ์จะต้องรับผิดชอบในการ

  • กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนทุกขั้นตอน
  • ชำระเงินผ่าน บัตรเครดิต หรือ PayPal ให้เสร็จสมบูรณ์
  • ให้รายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง
  • แสดงหลักฐานระบุอายุที่ถูกต้องทันทีที่ผู้จัดร้องขอ
  • ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นทั้งหมด และ
  • ปฏิบัติตามกฎ คำแนะนำ ข้อกำหนด ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้จัด

6. เมื่อผู้เข้าร่วมชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ PayPal เสร็จสิ้นแล้ว จำนวนเงินที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์จะถูกกันไว้ก่อนเสมือนเป็นจำนวนเงินที่ได้รับสิทธิ์ล่วงหน้า จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน

7. อนุญาตให้ลงทะเบียนได้คนละหนึ่ง (1) ครั้งเท่านั้น หากผู้เข้าร่วมคนเดียวกันลงทะเบียนมากกว่าหนึ่ง (1) ครั้ง จะยอมรับเพียงการลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น

8. ลูกค้าจะได้รับสินค้าทางไปรษณีย์ ซึ่งเป็นวิธีเดียวในการจัดส่งสินค้านี้และจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนเมื่อสินค้าอยู่ระหว่างการจัดส่ง

9. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อการลงทะเบียนที่ถูกยกเว้นเนื่องจากเป็นการลงทะเบียนที่สูญหาย ล่าช้า ผิดพลาด ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถดำเนินการจัดส่งหรือเข้าถึงได้ด้วยเหตุผลทางเทคนิคหรือเหตุผลอื่นใดก็ตาม

10. การคัดเลือกผู้เข้าร่วมที่ได้รับสิทธิ์: เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน ผู้จัดจะตรวจสอบการลงทะเบียนที่ถูกต้องและมีสิทธิเข้ารับเลือกทั้งหมด จากนั้นผู้จัดจะพิจารณาผู้เข้าร่วมที่ได้รับสิทธิ์ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิพิเศษโดยการสุ่มจับรางวัลทางอิเล็กทรอนิกส์จากการลงทะเบียนออนไลน์ที่ถูกต้องทั้งหมด (ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ)

11. การคัดเลือกจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2564 เพื่อตัดสินว่าผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนรายใดจะได้รับโอกาสในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์พิเศษ ผู้เข้าร่วมเหล่านั้นจะถือว่าเป็น "ผู้เข้าร่วมที่ได้รับสิทธิ์"

12. เมื่อทำการคัดเลือกแล้ว ผู้เข้าร่วมที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับอีเมลยืนยันและจำนวนเงินที่ถูกกันไว้ล่วงหน้านั้น จะได้รับการชำระเต็มจำนวนตามมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์นี้จะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์หลังจากที่ข้อเสนอสิทธิ์นี้สิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้รับสิทธิ์จะได้รับอีเมลแจ้งผลการคัดเลือกเช่นเดียวกันและจำนวนเงินที่ถูกกันไว้ล่วงหน้าจะถูกคืนให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์หลังจากที่ข้อเสนอสิทธิ์นี้สิ้นสุดลง (ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของธนาคารซึ่งอาจใช้เวลา 3-5 วัน)

13. ผู้เข้าร่วมที่ได้รับสิทธิ์จะสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์พิเศษได้เพียงหนึ่ง (1) รายการเท่านั้น

14. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์: ขนาด แบบและสีของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์จะเป็นไปตามผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และจะแจกจ่ายไปตามแต่ดุลยพินิจของผู้จัด ข้อเสนอนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

15. ราคาขายปลีก: ราคาขายปลีกของรองเท้า Adidas Originals YEEZY BOOST 350 V2 ASH PEARL (GY7658) อยู่ที่คู่ละ 7800 บาทจนกว่าสินค้าจะหมด

16. ขนาดของรองเท้า: รองเท้า Adidas Originals YEEZY BOOST 350 V2 ASH PEARL (GY7658) มีขนาดดังต่อไปนี้: - UK 4 ถึง UK 12 (แบบเต็มขนาด) และ UK 3.5 to UK 11.5 (แบบครึ่งขนาด) จนกว่าสินค้าจะหมด

17. การลองรองเท้า: ไม่สามารถทดลองใส่ฟรีหรือทดลองใส่ผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ซื้อได้

18. การชำระเงิน ส่วนลดและข้อเสนออื่นๆ: ผู้เข้าร่วมที่ได้รับสิทธิ์จะต้องรับผิดชอบในการจัดการชำระเงินผ่านทาง บัตรเครดิต หรือ PayPal ทั้งนี้ไม่สามารถใช้ส่วนลดสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ได้ ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ ได้

19. การจัดส่งและการคืนสินค้า: การซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้จัดซึ่งดูได้ที่ https://www.jdsports.co.th/customer-service/terms/ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้จัดกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะใช้บังคับ

20. เมื่อได้รับการชำระเงินที่ถูกต้องแล้ว ผู้จัดจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ตามวิธีการจัดส่งที่ผู้เข้าร่วมที่ได้รับสิทธิ์เลือกไว้

21. การเปลี่ยนและ / หรือการคืนเงิน: จะไม่มีการเปลี่ยนและ / หรือคืนเงินหลังจากซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์แล้ว การคืนเงินจะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ชำรุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดตามนโยบายการคืนสินค้าของผู้จัด เงื่อนไขการคืนผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้จำกัดสิทธิ์ของท่านในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์และรับการซ่อมแซม เปลี่ยนหรือคืนเงินตามสิทธิ์ตามกฎหมายของท่าน (รวมถึงสินค้าที่ไม่ตรงกับรายละเอียดของสินค้า)

22. เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอ: ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์สูงสุดในการปฏิเสธลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอและกลไกการขายที่กำหนดและ / หรือปฏิเสธธุรกรรมการขายใดๆ ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีเหตุผลหรือไม่จำต้องอ้างถึงบุคคลใดๆ เพิ่มเติม

23. การตัดสินของผู้จัดถือเป็นที่สิ้นสุดและจะไม่มีรายการต่อเนื่องใดๆ ทั้งนี้ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนี้และ / หรือยุติข้อเสนอนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรืออ้างถึงบุคคลใดๆ เพิ่มเติม

24. หากข้อเสนอนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ด้วยเหตุผลประการใดก็ตามรวมถึงด้วยสาเหตุจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวของเครือข่ายการสื่อสาร ข้อบกพร่อง การดัดแปลง การแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต การทุจริต ความล้มเหลวทางเทคนิคหรือสาเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้จัด ผู้จัดอาจใช้ดุลยพินิจในการยกเลิก ยุติ แก้ไขหรือระงับข้อเสนอหรือยกเลิกการลงทะเบียนที่ได้รับผลกระทบ

25. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อการชำระภาษีใดๆ อันเกิดจากการเข้าร่วมในข้อเสนอนี้ ควรขอรับคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเอง

26. ผ ผู้จัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทต่างๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายเฉพาะหรือสืบเนื่อง หรือการสูญเสียผลกำไร) ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย การบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิต ซึ่งได้รับความเดือดร้อนหรือคงอยู่ (ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาท เลินเล่อของบุคคลใดก็ตาม) ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนี้ การรับหรือใช้รางวัลใดๆ ยกเว้นความรับผิดใดๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมาย (ซึ่งในกรณีนี้ความรับผิดนั้นจะจำกัดอยู่ที่ระดับต่ำสุดที่กฎหมายอนุญาต) ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขเหล่านี้ที่จำกัด ยกเว้นหรือปรับเปลี่ยนหรืออ้างว่าจะจำกัด ยกเว้นหรือปรับเปลี่ยนสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมายใดๆ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ของประเทศไทยได้

27. ข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมให้ไว้จะถูกใช้โดยผู้จัดเพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินการตามข้อเสนอนี้เท่านั้น ผู้จัดจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกับบริษัท ผู้รับเหมาและตัวแทนที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการดำเนินการตามข้อเสนอนี้โดยจัดเก็บข้อมูลหรือสื่อสารกับผู้เข้าร่วม การเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นอาจเปิดเผยต่อองค์กรใดๆตามสถานที่ต่างๆ เช่น สหราชอาณาจักร ในการลงทะเบียนในข้อเสนอนี้และการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา ผู้เข้าร่วมตกลงที่จะรับการสื่อสารทางการตลาดตามปกติ (รวมถึงการแจ้งเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และข้อเสนอใหม่ๆ) จากผู้จัด ผู้เข้าร่วมสามารถยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลาโดยทำตามคำแนะนำที่อยู่ในอีเมลส่งเสริมการขาย เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมสำหรับกิจกรรมการวิจัยตลาดด้วย สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้จัดใช้ข้อมูลของท่าน วิธีที่ท่านสามารถเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่าน วิธีที่ท่านสามารถร้องเรียนเรื่องความเป็นส่วนตัวและวิธีที่เราจะจัดการกับการร้องเรียนเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ที่ https://jdsports.co.th/customer-service/privacy/

28. ผู้จัดอาจสื่อสารหรือโฆษณาข้อเสนอนี้โดยใช้ Facebook / Instagram ข้อเสนอนี้ไม่ได้รับการสนับสนุน รับรองหรือบริหารโดยหรือเกี่ยวข้องกับ Facebook / Instagram หรือ adidas Thailand ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกำลังให้ข้อมูลแก่ผู้จัดและไม่ใช่ให้แก่ Facebook ผู้เข้าร่วมแต่ละท่านจะปลอดจากความรับผิดใดๆ และทั้งหมดต่อ Facebook / Instagram หรือ adidas Thailand โดยสมบูรณ์

ติดตามเราได้ที่

เรายอมรับวิธีการชำระเงินต่อไปนี้
PayPal logo Apple Pay logo
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท ได้ที่   www.jdplc.com Copyright © 2021 สงวนลิขสิทธิ์โดย JD Sports
Loading

 
กลับไปด้านบน