https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/resources-oneiota.com/jdsports/jquery-1.7.1.min.js https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/resources-oneiota.com/jdsports/bootstrap-collapse.js https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/resources-oneiota.com/jdsports/bootstrap-transition.js https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/resources-oneiota.com/jdsports/jquery.easing.min.js https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/resources-oneiota.com/jdsports/menu.js

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อมูลสำคัญ โปรดอ่าน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้จะถูกบังคับใช้ทุกครั้งที่คุณซื้อสินค้าออนไลน์ โปรดอ่านข้อมูลเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนคุณทำการสั่งซื้อ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดจำหน่ายสินค้าของเรา

หากมีการทำรายการสั่งซื้อจะถือว่าคุณตกลงที่จะทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

คุณควรพิมพ์และเก็บสำเนาของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อเป็นการบันทึกของคุณ

ในข้อกำหนดเหล่านี้:

เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ของเราที่ www.jdsports.co.th

สินค้า หมายถึง สินค้าที่เราจัดจำหน่ายให้กับคุณตามข้อกำหนดในการให้บริการนี้

คำสั่งซื้อ หมายถึง คำสั่งซื้อที่คุณวางรายการสินค้าโดยระบุรายละเอียดของสินค้าที่คุณต้องการซื้อจากเรา

เรา หมายถึง บริษัทเจดี สปอร์ตส์ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ผู้เสียภาษี 0105561131574 จดทะเบียนในประเทศไทย 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้องเลขที่ S10007, S10008, S10009, S10089 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120

คุณ หมายถึงผู้ใช้เว็บไซต์ของเราและ/หรือซื้อสินค้าจากเรา

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้อย่างไร

1.1 ข้อกำหนดในส่วน A อธิบายว่าเว็บไซต์ของเราต้องใช้งานอย่างไร โดยใช้บังคับกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด ข้อกำหนดส่วน B ใช้บังคับเมื่อคุณซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ เราอาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวและขอแนะนำให้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นประจำทุกครั้ง

1.2 เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้ เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถพบได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดเหล่านี้ร่วมกันควบคุมความสัมพันธ์ของเรากับคุณและทำสัญญาระหว่างเรา ("สัญญา")

ส่วน A: ข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์

2. เกี่ยวกับเว็บไซต์

2.1 เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย บริษัทเจดี สปอร์ตส์ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้องเลขที่ S10007, S10008, S10009, S10089ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120 เลขที่ผู้เสียภาษี 0105561131574

2.2 เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้บริโภค ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นภาษาไทย การสื่อสารทั้งหมดต้องเป็นภาษาไทยและเว็บไซต์ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทย คุณอาจกำลังดูเว็บไซต์ในตลาดที่เราอาจไม่ได้ขายสินค้าของเราโดยทั่วไปและเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการโฆษณาในท้องถิ่นหรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ เราอาจจำกัดการเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ต่อผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกับเรา

3. สิทธิของเราในเว็บไซต์

ลิขสิทธิ์และสิทธิในการเป็นเจ้าของ (เรียกว่า "สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา") ในเว็บไซต์นี้และเนื้อหา (รวมถึงการออกแบบข้อความ, โลโก้, ชื่อทางการค้า, กราฟิก, รูปภาพ, ซอฟต์แวร์และเนื้อหาอื่นๆ) เป็นของเราหรือผู้อนุญาตของเรา คุณหรือบุคคลอื่นไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ คัดลอก แบ่งปัน หรือแก้ไขเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์นี้ได้ ทุกคนสามารถเข้าชมเว็บไซต์นี้และพิมพ์หน้าเว็บจากเว็บไซต์นี้เพื่อเป็นข้อมูลส่วนตัวเท่านั้น หรือเพื่อใช้เฉพาะสำหรับเรียกดูผลิตภัณฑ์และรายการสั่งซื้อสินค้ากับเรา ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยเด็ดขาดโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเรา ห้ามทำสำเนาเนื้อหาใดๆจากเว็บไซต์เพื่อเป็นใช้ในเชิงธุรกิจ

คุณต้องไม่คัดลอก, ทำซ้ำหรือใช้เครื่องหมายการค้า,โลโก้หรือชื่อแบรนด์ใดๆที่ปรากฎบนเว็บไซต์ การเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์ของเราบนเว็บไซต์อื่นนั้นจะต้องเป็นไปตามดุลพินิจของเราและเราสามารถกำหนดให้คุณหยุดให้การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราเมื่อใดก็ได้

เราอาจใช้ข้อมูลใดๆที่คุณอัปโหลดบนเว็บไซต์ของเราตามที่เราตัดสินใจและเราอาจเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม

4. เนื้อหาเว็บไซต์

เราได้ให้ความสำคัญในดูแลและระมัดระวังในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ แต่เราหรือคณะผู้บริหาร,พนักงานหรือตัวแทนอื่นๆของเราหรือบริษัทอื่นใดที่อยู่ในกลุ่มบริษัทของเราจะรับผิดชอบต่อความเสียหาย,ความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการที่คุณได้ใช้เว็บไซต์นี้ แม้ว่าเรามีเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันแต่เราไม่รับประกันต่อการทำเช่นนั้น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้งานในระบบของคุณบนเว็บไซต์นี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณเอง และข้อมูลที่เราให้ไว้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำที่คุณควรเชื่อถือ ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้มีอยู่ใน "ตามสภาพของระบบ"เราไม่รวมการรับประกันและการเป็นตัวแทนทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้และเนื้อหาในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

เราอาจเปลี่ยนแปลง ลบ หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของเว็บไซต์เราได้ทุกเมื่อโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราอาจทำการลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ โดยที่ลิ้งก์เหล่านั้นมีให้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้นและเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์เหล่านั้นหรือการใช้งานของคุณได้

เราไม่รับรองว่าเว็บไซต์ที่ทำการลิ้งนั้นจะพร้อมใช้งานหรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือไวรัสหรืออื่นๆ

เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าภาพสินค้าบนเว็บไซต์ของเรามีความถูกต้องที่สุด แต่อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยในเรื่องสีของตัวสินค้าจริงกับภาพที่แสดงทางออนไลน์

5. วิธีที่คุณต้องใช้เว็บไซต์นี้

การส่งหรือแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นการหมิ่นประมาท ทารุณ ลามกอนาจารทางเพศ วิพากษ์วิจารณ์ชนชั้นหรือซึ่งอาจทำให้บุคคลใดได้รับความเดือดร้อน คุณต้องไม่ใช้ภาษาใดๆที่ไม่สุภาพก้าวร้าว, สบถ, ข่มขู่, ล่วงละเมิดหรือทำร้ายบุคคลอื่นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ใช้รายอื่นบนเว็บไซต์นี้

ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ควรมีความถูกต้องและเป็นความจริงโดยไม่ควรคัดลอกหรือทำซ้ำ คุณต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเองตลอดเวลาเมื่อใช้เว็บไซต์และควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องของคุณทั้งหมดและเป็นปัจจุบันที่สุด

คุณต้องไม่ใช้หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นยกเว้นหากคุณได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้น

คุณต้องไม่ทำการทุจริตบนเว็บไซต์และ(หรือ)ทำให้ข้อมูลดังกล่าวเกิดความเสียหาย หรือใช้คุณลักษณะใดๆที่อาจส่งผลต่อเว็บไซต์ เช่น เวิร์ม, ไวรัส หรือองค์ประกอบอื่นๆที่เป็นอันตราย ห้ามใช้สแปม (อีเมล์หลายฉบับที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ต้องการ)

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่คุณได้รับอันเกิดมาจากเนื้อหาที่เป็นอันตรายใดๆ ที่ส่งผลต่อคอมพิวเตอร์ ข้อมูลอื่นๆอันเนื่องมาจากการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา

หากคุณมีรหัสผ่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนของระบบการรักษาความปลอดภัยของเรา คุณต้องเก็บข้อมูลหรือรหัสเหล่านั้นเป็นความลับและห้ามเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลอื่น

เราอาจปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ต่อผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

ส่วน B: ข้อกำหนดในการขาย

6. ข้อตกลงในการขายสินค้าและระบบการจัดส่งสินค้า

6.1 เว็บไซต์ทำการแสดงสินค้าที่โฆษณาเพื่อการขายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า โดยการโฆษณาสินค้าบนเว็บไซต์เราเชิญให้คุณทำการสั่งซื้อสินค้ากับเรา หากคุณได้ทำการสั่งซื้อ เราไม่จำเป็นต้องยอมรับคำสั่งซื้อนั้นและสัญญาระหว่างเราจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรายอมรับคำสั่งซื้อของคุณ การส่งแบบฟอร์มสั่งซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการดำเนินการชำระเงินให้สมบูรณ์ถือเป็นการยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ การยอมรับคำสั่งซื้อและการทำสัญญาระหว่างคุณกับเราจะเกิดขึ้นเมื่อเราส่งมอบสินค้าให้กับคุณ คุณอาจรวมรายการสินค้าหลายจำนวนไว้ในคำสั่งซื้อครั้งเดียว ภายใต้ข้อกำหนดไว้ในข้อตกลงเหล่านี้หรือบนเว็บไซต์และคำสั่งซื้อแต่ละรายการที่คุณทำการนั้นจะเป็นสัญญาแยกต่างหากระหว่างเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะจัดหาสินค้าให้กับบุคคลใดๆ เราอยู่ภายใต้ตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติในการจัดจำหน่ายสินค้าที่สอดคล้องกับสัญญา เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าภาพในเว็บไซต์ของเรามีความถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่อาจมีการปรับสีเพียงเล็กน้อยระหว่างภาพสินค้าจริงกับภาพที่แสดงบนเว็บไซต์

6.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆที่ปรากฏหรืออ้างถึงในคำสั่งซื้อหรือที่กำหนดโดยคุณ จะไม่มีผลใดๆ การเปลี่ยนแปลงใดๆของสัญญาต้องได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเรา

6.3 ย่อหน้าต่อไปนี้จะอธิบายขั้นตอนที่ของสั่งซื้อสินค้าและสัญญาระหว่างการซื้อขายสินค้านั้นจะเกิดขั้นอย่างไร ในส่วนนี้ยังรวมไปถึงการอธิบายข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการชำระเงินและการจัดส่ง

ขั้นตอนที่ 1 - การเลือกสินค้าของคุณ

คุณสามารถเลือกซื้อสินค้าโดยคลิกที่สินค้าที่คุณสนใจ แล้วคลิกที่ "เพิ่มในตะกร้าสินค้า"

ขั้นตอนที่ 2 - การตรวจสอบตะกร้าของคุณ

คุณสามารถตรวจสอบสินค้าที่คุณได้เพิ่มลงในตะกร้าของคุณ คุณสามารถปรับเปลี่ยนสินค้าในตะกร้าของคุณโดยการแก้ไขจำนวนสินค้าที่คุณต้องการสั่งซื้อ (ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับจำนวนรายการสูงสุดต่อขนาดต่อครั้ง) สามารถลบรายการสินค้าที่ไม่พึงพอใจออกโดยการคลิก "ลบ" และดูมูลค่ารวมในตะกร้า นอกจากนี้คุณยังสามารถใส่โค้ดคูปองที่คุณอาจมี การใส่โค้ดคูปองและทำการคลิก 'ใช้โค้ด' หลังจากนั้นยอดรวมจะถูกปรับเปลี่ยน คุณยังสามารถสั่งซื้อสินค้าและเพิ่มลงตะกร้าของคุณได้หากต้องการ หรือหากคุณไม่ต้องการซื้อสินค้าอื่นให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 3 - ไปที่ Checkout

เมื่อคุณทำการสั่งซื้อสินค้าเสร็จสิ้นแล้วระบบจะขอให้คุณเลือกตัวเลือกของการจัดส่ง เมื่อดำเนินการเลือกเสร็จแล้วคุณควรเลือก "ดำเนินการ Check out ต่ออย่างปลอดภัย"

ขั้นตอนที่ 4 - กรอกที่อยู่เรียกเก็บเงินและการจัดส่ง

หากคุณเป็นลูกค้าเดิมและคุณได้ทำการลงชื่อเข้าระบบแล้วนั้นรายละเอียดที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินที่คุณได้ป้อนไว้จะปรากฏขึ้น ถ้าคุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบหรือถ้านี่เป็นการเข้าระบบครั้งแรกของคุณระบบจะขอให้คุณป้อนที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของคุณและระบบจะขอให้คุณป้อนที่อยู่จัดส่งของคุณ คุณมีตัวเลือกในการเลือกที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของคุณ จากนั้นคุณจะมีตัวเลือกในการตรวจสอบตัวเลือกการจัดส่งของคุณ ณ จุดนี้ คุณต้องระบุรายละเอียดที่อยู่ที่ถูกต้อง เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการส่งมอบอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

ขั้นที่ 5 - ข้อมูลการชำระเงินของคุณ

จากนั้นคุณจะต้องป้อนรายละเอียดการชำระเงินของคุณ โปรดตรวจสอบข้อมูลนี้อย่างละเอียด หากคุณลงชื่อเข้าใช้ในฐานะลูกค้าเดิมและคุณได้บันทึกรายละเอียดการชำระเงินไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะปรากฏขึ้นที่นี่ หากคุณต้องการตรวจสอบรายการสั่งซื้อของคุณ สามารถตรวจสอบได้ที่มุมขวามือบนที่หน้าสรุปรายการสั่งซื้อ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดของสินค้าในคำสั่งซื้อของคุณ คุณควรตรวจสอบรายละเอียดในขั้นตอนนี้อย่างถี่ถ้วนเนื่องจากเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการสั่งซื้อที่คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าที่คุณต้องการสั่งซื้อได้ คุณสามารถทำได้โดยกลับไปที่หน้าแรกและเสร็จสิ้นขั้นตอนที่กำหนดไว้ด้านบนอีกครั้ง หากคุณพอใจกับการสั่งซื้อของคุณให้คลิก "ดำเนินการต่ออย่างปลอดภัย"

ขั้นตอนที่ 6 - คำสั่งซื้อของคุณ

การคลิกที่ "ดำเนินการต่ออย่างปลอดภัย" เป็นการยืนยันว่าคุณได้ทำการอ่าน ทำความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้โดยรายละเอียดของคุณจะถูกส่งมายังเรา

ขั้นตอนที่ 7 - ยืนยันคำสั่งซื้อ

เมื่อเราได้รับการยืนยันว่าการชำระเงินของคุณนั้นได้รับการอนุมัติ หน้าจอจะมีคำว่า “ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อของคุณ” ปรากฏขึ้น คุณจะได้รับอีเมล์อ้างอิงคำของการสั่งซื้อสินค้า โดยในอีเมล์จะยืนยันคำสั่งซื้อ,ราคาและค่าจัดส่งของคุณ คุณสามารถพิมพ์สำเนาการยืนยันคำสั่งซื้อเก็บไว้ในหลักฐาน โปรดทราบว่าการยืนยันคำสั่งซื้อของคุณ (โดยไม่คำนึงถึงเนื้อหาของอีเมล์ที่เราส่งถึงคุณ) จะใช้เฉพาะในการส่งคำสั่งซื้อของคุณเท่านั้น

6.4 เราอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อของคุณหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ หากเราพิจารณาเห็นสมควรว่าเหมาะสมที่จะทำเช่นนั้นซึ่งอาจรวมถึง:

6.4.1 เราไม่สามารถรับการชำระเงินที่ได้รับอนุมัติหรือขั้นตอนการชำระเงินไม่สมบูรณ์ หรือ

6.4.2 เกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของรายละเอียดสินค้าและราคาสินค้าบนเว็บไซต์ หรือ

6.4.3 คุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่ใช้ในการสั่งซื้อที่เราอาจกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว หรือ

6.4.4 เราสงสัยว่าคำสั่งซื้อของคุณเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง หรือ

6.4.5 คุณไม่ได้ป้อนรายละเอียดที่จำเป็นและมีความเกี่ยวข้องทั้งหมดให้เราเพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้า หรือ

6.4.6 สินค้าไม่พร้อมใช้งานหรือหมดสต็อก

6.5 เราอาจติดต่อคุณทางโทรศัพท์หรืออีเมล์เพื่อยืนยันรายละเอียดก่อนที่เราจะดำเนินการและจัดการดำเนินการคำสั่งซื้อของคุณหรือเราอาจจะไม่สามารถยอมรับได้ ตัวอย่างเช่น เราอาจทำเช่นนี้หากคำสั่งซื้อของคุณมีมูลค่าสูง

6.6 สินค้าจัดจำหน่ายในเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับลูกค้าและห้ามมิให้ทำการขายต่อหรือเสนอขายในฐานะองค์กรการค้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดมูลค่ารวมของสินค้าซึ่งสามารถรวมอยู่ในการสั่งซื้อได้ หากมูลค่ารวมของสินค้าในตะกร้าของคุณเกินข้อกำหนด เราอาจทำการติดต่อคุณกลับ

6.7 คุณมีสิทธิตามกฎหมายที่จะยกเลิกสัญญา (ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการที่ระบุไว้ด้านล่าง) ภายใน 14 วันนับจากวันที่คุณได้รับสินค้า นี่คือ "ระยะเวลาการยกเลิก"

คุณสามารถทำการยกเลิกโดยกรอกรหัสการคืนสินค้าพร้อมทั้งระบุจำนวนและเหตุผลที่ต้องการยกเลิก เปลี่ยน หรือคืนสินค้าในแบบฟอร์มและติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่อีเมล customercare@jdsports.co.th

วันนับจากวันที่แจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการยกเลิกตามข้อปฏิบัติและเงื่อนไขของการคืนสินค้า

ทางเรามีนโยบายรับคืนสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (Free Returns) โดยลูกค้าต้องอีเมลมาที่ฝ่ายดูแลลูกค้าเพื่อรับแบบฟอร์มการคืนสินค้าสำหรับสินค้าที่คุณต้องการส่งคืน

คุณจะต้องคืนสินค้าพร้อมกับบรรจุภัณฑ์เดิมโดยไม่มีการใช้งาน ทางเรามีนโยบายรับคืนสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (Free Returns) โดยลูกค้าต้องอีเมลมาที่ฝ่ายดูแลลูกค้าเพื่อรับแบบฟอร์มการคืนสินค้าสำหรับสินค้าที่คุณต้องการส่งคืน

เราจะคืนเงินค่าสินค้าทั้งหมดภายใน 14 วันทำการหลังจากได้รับสินค้าคืน อย่างไรก็ตามคุณต้องดูแลสินค้าก่อนส่งคืนให้เรา

เราอาจลดอัตราการคืนเงินให้กับคุณหากคุณได้ทำการใช้งานหรือสร้างความเสียหายให้กับสินค้าเหล่านั้น

7. ราคาและการชำระเงิน

7.1 ราคาและค่าจัดส่งจะได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์เมื่อเรายอมรับคำสั่งซื้อของคุณ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าเงินสกุล “บาท” ค่าจัดส่งจะแสดงแยกต่างหาก ค่าจัดส่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ในขณะที่คุณสั่งซื้อสินค้าของคุณ ค่าจัดส่งสำหรับการสั่งซื้อจะปรากฏในหน้าตะกร้าสินค้าด้านล่างตามรายการที่คุณเลือก ซึ่งหมายความว่าหากคุณสั่งซื้อมากกว่าหนึ่งรายการจะไม่มีค่าจัดส่งสำหรับรายการเพิ่มเติม

7.2 เราอาจทำการปรับเปลี่ยนราคาสินค้าได้ทุกเมื่อ หากได้มีการปรับเปลี่ยนราคาในขณะที่คุณได้ทำการสั่งซื้อแล้วนั้นทางเราจะติดต่อกลับคุณทางโทรศัพท์หรืออีเมล์เพื่อแจ้งรายละเอียดและทำการยืนยันกับคุณอีกครั้งเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ หากคุณปฏิเสธและด้วยเหตุผลใดก็ตามที่การชำระเงินได้ดำเนินการไปแล้วนั้น จะมีการโอนเงินค่าสินค้าคืนไปยังบัญชีของคุณ

7.3 ข้อเสนอและโปรโมชั่นในเว็บไซต์จะขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและเราอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยไม่มีการบังคับให้เรายังคงข้อเสนอเดิมหรือโปรโมชั่นการขายสำหรับระยะเวลาใดๆ อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งจะมีการแสดงรายละเอียด

7.4 เราต้องได้รับการชำระเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนก่อนทำการจัดส่งสินค้า

7.5 เรายอมรับการชำระเงินผ่านเครดิตการ์ดและPaypal ในการสั่งซื้อคุณยืนยันว่าคุณเป็นผู้ถือบัตรที่ได้รับอนุญาต ผู้ถือบัตรเครดิตและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบความปลอดภัยตลอดจนการอนุมัติโดยผู้ออกบัตรและข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่กำหนดโดยผู้ออกบัตร หากผู้ออกไม่อนุญาตการชำระเงินเราจะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อของคุณและจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือไม่ทำการจัดส่ง

7.6 ผู้ให้บริการบัตรของคุณอาจเรียกเก็บเงินจากคุณโดยใช้บัตรคุณ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขกับผู้ให้บริการบัตรของคุณอย่างละเอียดและก่อนการส่งรายละเอียดการชำระเงินของคุณ

7.7 หากเราไม่มีสินค้าในสต๊อกเพียงพอ เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล์และการทำธุรกรรมของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณจะถูกยกเลิกหรือคืนเงิน เราจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดและไม่ช้ากว่า 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่สั่งซื้อของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบค่าชดเชยใดๆหากสินค้าที่คุณสั่งซื้อไม่สามารถหาได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

7.8 เราจะตรวจสอบชื่อที่อยู่และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จัดทำโดยคุณกับระเบียนที่มีขายทั่วไป (รวมถึงข้อมูลการเลือกตั้งและบริการอ้างอิงเครดิต) นอกจากนี้เรายังอาจใช้บุคคลที่สามในการดำเนินการนี้ ข้อมูลที่คุณให้แก่เราอาจถูกเปิดเผยไปยังหน่วยงานอ้างอิงความน่าเชื่อถือที่ถูกลงบันทึกเก็บข้อมูลไว้ ในการสั่งซื้อจากเรา คุณตกลงที่จะตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา มาตรการเหล่านี้นำมาใช้ปกป้องคุณเพื่อให้แน่ใจว่าประสบการณ์ซื้อสินค้าของคุณกับเรามีความปลอดภัยมากที่สุด

8. การคืนสินค้า

8.1 คุณมีสิทธิตามกฎหมายที่จะยกเลิกสัญญาด้วยเหตุผลใดก็ได้ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่คุณได้รับสินค้า

8.2 หากเปลี่ยนใจคุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่คุณได้รับสินค้า

8.3 ในการยกเลิก คุณสามารถโทรศัพท์หรือส่งอีเมล นอกจากนี้คุณต้องเก็บสินค้าไว้ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมกับบรรจุภัณฑ์เดิมและส่งคืนให้เราโดยเร็วที่สุด แต่คุณต้องทำภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า

8.4 การคืนสินค้าทำได้โดยส่งสินค้าของคุณกลับมายังที่อยู่ของเรา
สามารถส่งคืนสินค้าได้ที่หน้าร้าน JD Sports ทุกสาขาในเวลาทำการ ( กรุณาส่งแบบฟอร์มคืนสินค้าไปที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่อีเมล customercare@jdplc.co.th ทุกครั้งก่อนทำการคืนสินค้า ไม่รับคืนสินค้าที่คลัง )
วิธีคืนสินค้าสำหรับลูกค้าในพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อทำการแจ้งความประสงค์และรับแบบฟอร์มการคืนสินค้า และการคืนสินค้าทุกครั้งผ่านไปรษณีย์จะต้องแนบแบบฟอร์มการคืนสินค้ามากับผลิตภัณฑ์ในสภาพสมบูรณ์
สำหรับลูกค้าภายในกรุงเทพฯ หากต้องการคืนสินค้า สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา จากนั้นเราจะทำการนัดรับสินค้าที่ต้องการคืนผ่านบริการ Kerry Pick Up ให้คุณ
สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนสินค้า สามารถเปลี่ยนได้ที่หน้าร้าน JD Sports ทุกสาขา โดยสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อตรวจสอบสต็อคสินค้าที่ต้องการได้

8.5 เราจะคืนเงินให้กับคุณโดยเร็วที่สุดแต่ไม่ช้ากว่า 14 วันทำการ นับจากวันที่คุณแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการยกเลิก เราจะคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับสินค้าที่ส่งคืนหากคุณยกเลิกสัญญาโดยแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าคุณต้องการดำเนินการภายในระยะตามกฎหมาย (ภายในสิบสี่วันทำการนับจากวันที่คุณได้รับสินค้า - ดูข้อ 8.1 ข้างต้น)

8.6 เรารับประกันว่าสินค้าที่เราจำหน่ายมีคุณภาพและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการจัดจำหน่ายสินค้าทั่วไป

8.7 หากคุณต้องการส่งคืนสินค้าให้เราด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากกรณีที่คุณเปลี่ยนใจ เราจะทำการตรวจสอบสินค้าหรือคืนเงินตามราคาซื้อสินค้าทั้งหมดหากเรายอมรับว่ามีข้อบกพร่องในการผลิตหรือมีตำหนิในสินค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ส่งสินค้าคืนให้เราภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

8.8 เราจะคืนเงินแก่คุณหากพบข้อบกพร่องหรือตำหนิที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานตามปกติ ความเสียหายที่เกิดโดยเจตนาหรือโดยความประมาทเลินเล่อของคุณ หรือหากคุณไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือวิธีการใช้งานของสินค้า หรือเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากเรา การคืนเงินใดๆรวมถึงค่าจัดส่งที่คุณได้ชำระและค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าแก่เราจะถูกจำกัดภายใต้ข้อกำหนดข้อที่ 8.1ไปจนถึงถึงข้อกำหนดข้อที่ 8.4 ข้างต้นแม้ว่าจะไม่มีผลต่อสิทธิตามกฎหมายก็ตาม ภายใต้ข้อกำหนดข้อที่ 9 ด้านล่าง การแก้ไขในข้อกำหนดข้อที่ 8.7 นี้หมายถึงความรับผิดทั้งหมดของเราต่อคุณในการเรียกร้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ให้เราซึ่งให้ปฏิบัติตามโดยจำกัดความรับผิดของเราต่อคุณ

8.9 ถ้าคุณเชื่อว่าสินค้ามีตำหนิหรือเสียหาย คุณไม่ควรใช้งานจากสินค้าเหล่านั้นก่อนส่งคืนสินค้าให้เรา ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลต่อสิทธิตามกฎหมายของคุณ สิทธิเหล่านี้เป็นสิทธิตามกฎหมายของคุณและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยเรา

8.10 หากคุณประสงค์จะคืนสินค้าตามข้อกำหนดข้อที่ 8.7 คุณต้องคืนสินค้าให้เราในสภาพที่สมบูรณ์และไม่ผ่านการใช้งาน โดยยังคงอยู่ในสภาพเดิมต่อการส่งคืนสินค้าตามข้อกำหนดข้อที่ 8.3

8.11 เรามีความประสงค์ที่จะดำเนินการคืนเงินให้เร็วที่สุดภายใน 14 วันทำการนับจากวันที่คุณส่งคืนสินค้ามาที่เรา โปรดติดต่อเรา customercare@jdsports.co.th สำหรับการคืนเงินค่าจัดส่ง แต่เราขอสงวนสิทธิในการส่งสินค้าใดๆที่คุณอ้างว่ามีความผิดพลาดให้กับทีมงานตรวจสอบของเรา

9. ความรับผิดชอบของเรา

9.1 ไม่มีข้อกำหนดใดในสัญญาหรืออื่นๆที่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราสำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทหรือความรับผิดต่อการฉ้อฉลหรือการฉ้อโกงหรือความรับผิดที่เรารับผิดชอบเกี่ยวกับสิทธิในการคุ้มครองผู้บริโภคหรือเรื่องอื่นใดที่เป็นความผิดทางอาญา อาจเป็นการผิดกฎหมายที่เราต้องยกเว้น สิทธิตามกฎหมายของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ

9.2 ในส่วนที่เรารับผิดต่อคุณเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามสัญญาความประมาทหรือความรับผิดอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าหรือสัญญานี้หรือความรับผิดอื่นๆ ความรับผิดทั้งหมดของเราจะถูกจำกัดเป็นจำนวนสามเท่าของราคาสินค้าซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่อยู่ในบังคับของความรับผิดของเงินที่คุณชำระให้เราและประเมินค่าความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ที่เป็นผลโดยตรงจากการละเมิดของเรา

9.3 ยกเว้นกรณีอื่นใดเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางอ้อมหรือกรณีพิเศษใดๆ ที่เกิดขึ้นเป็นผลข้างเคียงหรือผลต่อการสูญเสียหรือความเสียหายหลักๆ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราหรือคุณไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะตามต่อไปนี้

9.3.1 สูญเสียผลกำไร

9.3.2 ขาดทุนจากรายได้หรือรายรับ

9.3.3 การสูญเสียเงินออม

9.3.4 การสูญเสียข้อมูล

9.3.5 การสูญเสียการใช้เงิน

9.4 รายการบางรายการที่เราเสนอขายเป็นสินค้าแฟชั่นและอาจไม่เหมาะสำหรับการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมบางอย่าง ดังนั้นคุณควรศึกษาก่อนว่าสินค้าชนิดใดที่เหมาะกับประเภทกิจกรรมกีฬาที่คุณต้องการใช้

10. การจัดส่ง

10.1 เรามีความประสงค์ที่จะจัดส่งสินค้าภายในกำหนดระยะเวลาที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของเรา การอ้างอิงถึง "วันทำการ" หมายถึงวันจันทร์-วันเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์, วันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ อย่างไรก็ตามเวลาไม่ใช่สาระสำคัญสำหรับการส่งจัดหรือการปฏิบัติงานซึ่งหมายความว่าเราจะไม่รับผิดชอบหากสินค้าถูกจัดส่งนอกเวลาดังกล่าวและเราจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาของความล่าช้าใดๆ หากเราไม่สามารถจัดส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดเราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล์และแจ้งเวลาการจัดส่งที่แก้ไขแล้ว ความรับผิดชอบของเราต่อคุณถูกจำกัด ตามขอบเขตการปฏิบัติของข้อกำหนดข้อที่ 9.2 ข้างต้นน

10.2 หากสินค้าหมดสต๊อกเราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล์ หากคุณสั่งซื้อสินค้ามากกว่าหนึ่งรายการ เราไม่รับประกันว่าสินค้าทั้งหมดจะถูกจัดส่งถึงคุณภายในการจัดส่งเพียงครั้งเดียวและเรามีสิทธิในการจัดส่งสินค้าหลายรายการ

10.3 สิทธิการเป็นเจ้าของสินค้าจะเกิดขึ้นเมื่อมีการจัดส่งสินค้าไปให้คุณแล้วเท่านั้น สินค้าจะมีความเสี่ยงจากเวลาที่จัดส่งและคุณควรใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสม

10.4 หากสินค้าหรือจำนวนสินค้าที่คุณได้รับไม่ตรงตามที่คุณสั่งซื้อเนื่องจากความผิดพลาดของเรา คุณต้องแจ้งให้เราทราบทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 8.4 โดยเร็วที่สุดหลังจากที่คุณได้รับสินค้า สินค้าที่คุณได้รับจากความผิดพลาดและตั้งใจส่งคืนไม่ควรผ่านการใช้งานใดๆ

10.5 สินค้าจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่คุณระบุไว้ในใบสั่งซื้ออย่างไรก็ตามการปฏิบัติในการจัดส่งอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า คุณต้องระบุที่อยู่ที่ถูกต้องสำหรับการจัดส่ง วิธีการจัดส่งที่เราใช้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะและจำนวนสินค้า เราจะเลือกวิธีการจัดส่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสินค้า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่งโปรดดูข้อมูลการจัดส่ง.

10.6 เราขอสงวนสิทธิในเลือกวิธีการจัดส่งซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการที่เราเลือกใช้ในการจัดส่งสินค้า โดยอาจรวมถึงการฝากสินค้าไว้กับเพื่อนบ้านคุณหรืออยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยในบริเวณใกล้เคียงกับที่อยู่จัดส่งที่คุณได้แจ้งไว้

ข้อจำกัดการจัดส่ง

10.7 อันเนื่องมาจากข้อจำกัดของผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศหลายแห่ง สินค้าบางอย่างที่เราจำหน่ายไม่ได้รับการจัดส่งระหว่างประเทศ ข้อมูลนี้จะอธิบายในรายละเอียดของสินค้าในขั้นตอนการชำระเงินเมื่อคุณเพิ่มรายการดังกล่าวในตะกร้าของคุณหรือในบางกรณีเราอาจต้องยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณและคืนเงินเต็มจำนวน

11. สิทธิของเราในสินค้า

สิทธิในการเป็นเจ้าของทั้งหมดที่เรียกว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในสินค้ารวมถึงรูปแบบทั้งหมดเครื่องหมายทางการค้าชื่อแบรนด์ภาพและโลโก้เป็นและจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเราหรือของผู้อนุญาตของเรา ในช่วงเวลาที่ไม่มีสิทธิใดๆ กรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาจะส่งผ่านไปยังคุณ

12. ทั่วไป

12.1 เราจะไม่รับผิดชอบในความรับผิดชอบใดๆต่อคุณในกรณีที่ไม่สามารถขายสินค้าที่คุณต้องการซื้อหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราภายใต้สัญญาหรือค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินใดๆที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ใดๆที่ไม่สามารถควบคุมได้ เหตุสุดวิสัย อุทกภัย ข้อพิพาททางการค้าการขาดแคลนวัสดุหรือบริการของบุคคลที่สามหรือการกระทำของผู้ก่อการร้าย

12.2 สัญญาระหว่างคุณและเรามีผลผูกพัน คุณไม่สามารถโอนหรือมอบสิทธิหรือข้อผูกพันของคุณต่อบุคคลอื่นโดยปราศจากข้อตกลงหรือความยินยอมเรา เราอาจโอนหรือมอบหมายสิทธิและความรับผิดชอบของเราตามสัญญาหรือแต่งตั้งบุคคลที่สามเพื่อช่วยเราในการปฏิบัติหน้าที่แทนเราได้ทุกเวลาโดยที่นี่จะไม่ลดความรับผิดชอบของเราต่อคุณ

12.3 หากข้อกำหนดใดในสัญญานี้ที่จะถือเป็นโมฆะโดยศาลหรือในทางกฏหมายแล้วคำสั่งอื่นๆทั้งหมดของข้อกำหนดใดข้อหนึ่งของสัญญาทั้งหมดจะยังคงใช้ต่อไป

12.4 ถ้าเราหรือคุณไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีอยู่ภายใต้สัญญานี้ตลอดเวลาแล้วจะไม่มีผลต่อสิทธิของเราในการบังคับสิทธิใดๆในภายหลัง ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิที่เรากำหนดไว้ก็จะไม่มีผลต่อสิทธิอื่นใดที่มี

12.5 สัญญานี้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย โดยทั้งเราและคุณยอมรับว่าข้อพิพาทใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกันนั้นจะถูกตัดสินโดยศาลของไทย

12.6 เราอาจแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงใดๆจะมีผลทันทีหลังจากประกาศลงบนเว็บไซต์และจะถือว่าเป็นที่ยอมรับโดยบุคคลใดก็ตามที่ใช้เว็บไซต์ ในกรณีที่คุณได้ทำการสั่งซื้อสินค้าไว้แล้ว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งเราได้ยอมรับการสั่งซื้อนั้นๆแล้วและสัญญาจะยังคงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่มีอยู่ ณ เวลาที่คุณได้ทำการสั่งซื้อสินค้า

12.7 ไม่มีข้อกำหนดใดในข้อกำหนดเหล่านี้พยายามยกเว้น หรือจำกัดสิทธิใดๆที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ซึ่งไม่สามารถยกเว้น หรือจำกัดได้ซึ่งหมายความว่าข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนสิทธิใดๆที่กฎหมายมอบให้แก่คุณซึ่งกฎหมายดังกล่าวไม่อนุญาตให้เราเปลี่ยนแปลงหรือจำกัด

12.8 คำบอกกล่าวหรือแจ้งข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งมาถึงเราจะถือว่าเป็นไปตามที่คุณแจ้งขึ้นอยู่กับว่าคุณส่งข้อมูลมาอย่างไร

12.8.1 ในวันที่คุณได้ส่งสารหรือหนังสือแจ้งด้วยตนเอง หรือ

12.8.2 ในวันที่มีการส่งไปรษณีย์ หากคุณประกาศหรือข้อมูลดังที่แสดงไว้ในเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ หรือ

12.8.3 ในวันที่ได้รับการส่งหรือแจ้งข้อมูลอย่างถูกต้องทางอีเมล์

และในแต่ละกรณีการแจ้งนั้นควรส่งไปยังที่อยู่ตามข้อกำหนดข้อที่ 8.4

12.9 บุคคลที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้จะไม่มีสิทธิตามกฎหมายสัญญา (สิทธิของบุคคลที่สาม) 1999 เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงซึ่งหมายความว่าเราและคุณมีสิทธิ์ภายใต้สัญญาเท่านั้น ไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาใดๆของบุคคลอื่นๆที่มีอยู่หรือมีอยู่นอกเหนือจากภายใต้พระราชบัญญัตินั้น

12.10 สัญญาเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างเราเกี่ยวกับเนื้อหาสาระและจะแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ ความเข้าใจหรือข้อตกลงใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือด้วยวาจา เราทั้ง 2 ฝ่ายรับทราบว่าในการทำสัญญาเราไม่ได้พึ่งพาการแสดงหรือคำสัญญาใดๆ จากที่อื่นหรือโดยนัยจากสิ่งใดที่กล่าวหรือเขียนนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือบนเว็บไซต์ หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิทธิภายใต้สัญญาข้อกำหนดหรือต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดแจ้งหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ด้านบน

12.11 เรามีขั้นตอนในการตรวจสอบข้อร้องเรียนและเพื่อจัดการกับข้อสงสัยเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา

กรุณาติดต่อ

บริษัทเจดี สปอร์ตส์ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้องเลขที่ S10007, S10008, S10009, S10089 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120

โทร: +66 (0)2-171-2473 , อีเมล: customercare@jdsports.co.th

ติดตามเราได้ที่

เรายอมรับวิธีการชำระเงินต่อไปนี้
PayPal logo
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท ได้ที่   www.jdplc.com Copyright © 2024 สงวนลิขสิทธิ์โดย JD Sports
Loading

 
กลับไปด้านบน